Analiza vode ali veste kaj sploh pijete

Ena od snovi, ki so osnovni gradnik življenja je gotovo voda. V zahodnem svetu se pitna  voda velikokrat jemlje za samoumevno dobrino, saj je speljana preko vodovodnih cevi vse do pip v stanovanjih in hišah, kjer je vedno na razpolago in le korak stran. A v svetu je tudi ogromno dejavnikov, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode, vsaka voda, ki je prozorna namreč še ni nujno »dobra«.

Eden od načinov preverjanja in spremljanja kvalitete je tudi analiza vode, ki pomaga pri preizkušanju in testiranju tako splošne kvalitete kot tudi vsebnosti specifičnih snovi. Čeprav nekateri zmotno mislijo, pa analiza vode ni le domena strokovnjakov, s pravo opremo in kompleti, ki so dosegljivi po nizkih cenah, se je lahko lotite tudi sami.

 

Različni testi

V osnovi lahko ločimo teste in pripomočke za analizo vode glede na to za ugotavljanje vsebnosti katere snovi so izdelani. Čeprav so nemara najbolj pogoste in za običajne uporabnike najbolj zanimive meritve trdote vode, pa je  mogoče določati še kup drugih vsebnosti, ki se jih človek med pitjem vode sploh ne zaveda in pozablja, da jih dnevno vnaša v svoje telo.

Preverjanje vsebnosti klora je uporabno, saj je klor najširše uporabljena snov za dezinfekcijo vode, ki jo lahko pijemo. Uničuje namreč bakterije, ki bi se v njej lahko nahajale. Vsebnost klora pa ne sme biti prevelika, saj je lahko nevarna. Železo pa je na drugi strani zelo razširjena kovina, v vaš kozarec pa lahko pride tudi z dotrajanim, rjastim vodovodnim sistemom.

 

Metoda in ne rešitev

Pri podajanju v svet analiziranja vode, se je pomembno zavedati, da gre le za način ugotavljanja kvalitete vode. Medtem, ko vam lahko analiza vode doma namigne kaj utegne biti težava, previsoka vsebnost določenih snovi, to še ni končna postaja do zdrave pitne vode.

Po meritvah in ugotovitvah je potrebno ugotoviti vzrok za nastanek morebitnih presežnih vrednosti in se obrniti na pristojne, ki bodo pomagali pri celovitem postopku ugotavljanja neskladij in njihovega reševanja.